Сектор реалізує один із основних напрямків діяльності музею: здійснює пам’яткоохоронну роботу, керуючись у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про охорону культурної спадщини», Законом України «Про охорону археологічної спадщини», постановами Кабінету Міністрів України.

Основні напрямки роботи сектору:

  • інвентаризація та паспортизація пам’яток історії та культури краю;
  • проведення наукових досліджень та участь в наукових форумах;
  • популяризація знань про пам’ятки історії та культури, спонукання населення до їх збереження;
  • надання консультацій.

З метою популяризації історії краю створено презентації «Культурна спадщина Луганської області. Пам’ятки архітектури національного значення», «Культурна спадщина Луганської області. Пам’ятки архітектури місцевого значення», «(Не) забуте: культурна спадщина Луганської області», «Пам’ятники розповідають».