Науково-дослідний сектор найдавнішої та ранньосередньовічної історії

Сектор вивчає матеріальну та духовну історію краю з епохи палеоліту до ХV ст.

Основні напрямки роботи сектору:

 • створення основних та тимчасових експозицій, проведення реекспозиції;
 • підготовка екскурсів, текстів лекцій, наукових довідок, публікацій, наукових статей;
 • участь у археологічних експедиціях, атрибуція знахідок;
 • надання відповідей та консультацій на запити відвідувачів музею, дослідників та засобів масової інформації;
 • презентація та популяризація результатів науково-дослідної діяльності.

Для відвідувачів проводяться оглядова, а також низка тематичних екскурсій: «Кочові племена», «Повсякденне життя первісних людей», «Форми первісних релігійних вірувань», «Таємниці скіфських курганів».

Науково-дослідний сектор пізньосередньовічної, ранньомодерної та нової історії

Сектор є структурним підрозділом в загальній структурі Луганського обласного краєзнавчого музею. Розпочав свою роботу в 2015 році після переміщення ЛОКМ в місто Старобільськ. Наукові співробітники займаються вивченням історії нашого краю з початку XVI до початку ХХ століття (до 1917 року).

Дослідження пізньосередньовічної, ранньомодерної та нової історії Луганщини є одним із важливих напрямків роботи музею.

Основні завдання сектору:

 • дослідження пізньосередньовічної, ранньомодерної та нової історії краю;
 • презентація та популяризація результатів науково-дослідної діяльності;
 • формування історичної свідомості через основні види музейної діяльності;
 • складання планів, звітності та іншої документації, їхня повнота та достовірність.

Наукові співробітники займаються поточним та тематичним комплектуванням фондів; науковими дослідженнями; створенням концепцій та побудовою експозицій і виставок; беруть участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, форумах, проєктах; розробляють та проводять екскурсії, лекції, здійснюють науково-методичну роботу у відповідності до профілю сектора, співпрацюють з місцевими краєзнавцями.

Для відвідувачів проводяться оглядова, а також низка тематичних екскурсій: екскурсія центром міста «Таємниці повітового міста»; «Повсякденне життя та побут місцевого населення у ХІХ – на початку ХХ століть»; «Ремісниче училище імені Д.А. Демінкової»; «Ярмарки…Борошно…і ведмеді?»; «Слобожанська вишивка: традиційна вишивка Луганщини».

Інтерактивних: екскурсія з елементами квесту «Козацькі загадки від джури-музеєзнайки».

Науково-дослідний сектор новітньої історії

Сектор досліджує історію Луганщину з 1917 р. і до сьогодення, документує процеси та явища новітнього періоду історії краю.

Основні напрямки роботи сектору:

 • розробка наукових концепцій розвитку сектору, концепцій експозицій і виставок;
 • підготовка екскурсів, текстів лекцій, наукових довідок, публікацій, наукових статей;
 • участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, дослідженнях, наукових експедиціях;
 • надання відповідей та консультацій на запити відвідувачів музею, дослідників та засобів масової інформації;
 • організація виставок, систематизація та аналіз матеріалів для розміщення на фотодокументальних стендах, складання тематико-експозиційних планів;
 • презентація та популяризація результатів науково-дослідної діяльності.

Для відвідувачів проводяться оглядова, а також низка тематичних екскурсій: «Навіки разом, «Шляхами чужої війни», «Луганщина за часів Української революції 1917-1921 років», «Пам’ять не згасає», «Заручники неоголошеної війни», «Нащадки козацької слави», «Конституційні традиції України», «Етапи державотворення. Проголошення Незалежності України», «Видатні особистості Луганщини ХХ століття». Навколо сектору гуртуються дослідники, колекціонери, які допомагають розшукувати експонати, нащадків та свідків історичних подій та процесів ХХ століття, що знайдуть своє місце у новій експозиції Луганського обласного краєзнавчого музею.

Науково-дослідний сектор природи

Сектор досліджує природні умови та ресурси Луганщини, фауну та флору краю.

Основні напрямки роботи сектору:

 • збір, дослідження та систематизація матеріалів з історії вивчення природи краю;
 • пропаганда музейними засобами знань про природу Луганщини та її охорону (проведення тематичних і оглядових екскурсій, читання лекцій, організація виставок з колекційної збірки музею, проведення масових заходів);
 • написання статей, текстів лекцій, наукових довідок, проспектів екскурсій;
 • складання тематико-експозиційних планів.

Для відвідувачів проводяться оглядова, інтерактивні, а також низка тематичних екскурсій, зокрема: «Охорона природи Луганщини», «Фізико-географічна характеристика Луганщини», «Тваринний світ Луганщини та його охорона», «Птахи Луганщини та їх охорона», «Дивовижний світ природи» , «Найдивовижніші динозаври», «Панченко С.Г. – орнітолог Луганщини».

Науковий сектор методичної роботи

Сектор надає методичну та практичну допомогу з питань музейного будівництва, поліпшення роботи музеїв області, удосконалення та оновлення діючих і створення нових музейних експозицій.

Основні напрямки роботи сектору:

 • надання інформації з усіх аспектів музейної роботи, методичної допомоги співробітникам музеїв області, консультування;
 • розробка та оформлення методичних рекомендацій;
 • підготовка наукових концепцій, тематико-експозиційних планів, з метою здійснення реекспозицій музейних закладів області;
 • розробка завдань, необхідних для вдосконалення професійної діяльності музейних працівників і публікації наукових праць у галузі музейної справи;
 • рецензування концепцій музеїв, експозицій, екскурсій науковими співробітниками;
 • аналіз досвіду роботи профільних музеїв країни та надання рекомендацій щодо їх впровадження.

Науково-дослідний сектор фондової роботи

Сектор забезпечує ведення фондово-облікової документації згідно інструкції та повне збереження музейних предметів, які знаходяться в фондах та експозиції музею, організовує облік музейної збірки, науковий опис (паспортизацію) предметів. Фондова збірка Луганського обласного краєзнавчого музею нараховує 16386 предметів, із них основного фонду – 8795, науково-допоміжного фонду – 7591. Основним джерелом поповнення музейної колекції є подарункові надходження. Нові надходження проходять фондово-закупівельну комісію, яка займається питаннями відбору предметів до фондової збірки.

Основні напрямки роботи сектору:

 • облік та зберігання музейних предметів;
 • наукова інвентаризація нових надходжень;
 • проведенням наукових досліджень у рамках наукових тем;
 • оцінка стану збереження музейних предметів, консервація;
 • пошук музейних цінностей;
 • підбір, передавання та документальний супровід експонатів для виставок в музеї та за його межами;
 • надання фахової допомоги з питань фондової роботи музейним закладам області.

У фондах музею зберігаються документи з історії міста і населених пунктів Старобільського повіту кінця XIX століття: свідоцтва, купчі, боргові розписки, розпорядження, що характеризують соціально-економічний розвиток міста і повіту.

Міжвоєнний період 1918 – 1941 років відображено документами і фотографіями встановлення радянської влади в місті і повіті, події громадянської війни, державне радянське будівництво, колективізацію, викорінення неписемності, створення перших радянських підприємств, артілей, колгоспів, розвиток соцзмагання, одержання професійної і вищої освіти представниками робітничого і селянського класу, діяльність повітового відділу народної освіти, розвиток спорту.

Наявні документи про діяльність Старобільського міського голови Я.В.Буткова, його перші меліоративні заходи щодо запровадження терасних ділянок на схилах крейдяних пагорбів, насадження сосни навколо міста, його участі у озелененні Дніпрогесу та Москви.

Воєнний період 1941 – 1945 років відображають почесні грамоти, подяки, листи з фронту, довідки, повідомлення про смерть, орденські книжки, посвідчення до медалей, документи про збір коштів у Фонд Оборони.

Післявоєнний період 1946 – 1991 років представлено свідоцтвами про відбудову міста і району, документами переможців соцзмагань, трудових вахт, делегатів з’їздів усіх рівнів, партійних, комсомольських і радянських установ.

Події політичного протистояння 2014 року представлені першими експонатами, які були вихоплені з полум’я бою. Серед них уламки смертельної зброї, фотографії, на яких зображені події із бойових місць та життя мирного населення, фотографії військових, які загинули в бою за незалежність України.

Основний фонд включає 14 інвентарних груп: «Археологія», «Зброя», «Природа», «Дерево», «Плакати», «Метал», «Різне», «Тканина», «Фото», «Ордена, медалі, знаки», «Кераміка, скло, пластмаса», «Література, газети, книги», «Нумізматика», «Документи».

Науково-дослідний сектор пам’яткоохоронної роботи

Сектор реалізує один із основних напрямків діяльності музею: здійснює пам’яткоохоронну роботу, керуючись у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про охорону культурної спадщини», Законом України «Про охорону археологічної спадщини», постановами Кабінету Міністрів України.

Основні напрямки роботи сектору:

 • інвентаризація та паспортизація пам’яток історії та культури краю;
 • проведення наукових досліджень та участь в наукових форумах;
 • популяризація знань про пам’ятки історії та культури, спонукання населення до їх збереження;
 • надання консультацій.

З метою популяризації історії краю створено презентації «Культурна спадщина Луганської області. Пам’ятки архітектури національного значення», «Культурна спадщина Луганської області. Пам’ятки архітектури місцевого значення», «(Не) забуте: культурна спадщина Луганської області», «Пам’ятники розповідають».