Сектор надає методичну та практичну допомогу з питань музейного будівництва, поліпшення роботи музеїв області, удосконалення та оновлення діючих і створення нових музейних експозицій.

Основні напрямки роботи сектору:

  • надання інформації з усіх аспектів музейної роботи, методичної допомоги співробітникам музеїв області, консультування;
  • розробка та оформлення методичних рекомендацій;
  • підготовка наукових концепцій, тематико-експозиційних планів, з метою здійснення реекспозицій музейних закладів області;
  • розробка завдань, необхідних для вдосконалення професійної діяльності музейних працівників і публікації наукових праць у галузі музейної справи;
  • рецензування концепцій музеїв, експозицій, екскурсій науковими співробітниками;
  • аналіз досвіду роботи профільних музеїв країни та надання рекомендацій щодо їх впровадження.